Historie

50. let Sboru dobrovolných hasičů

Rok 1928 - 50 let sboru
Slavnosti 50ti letého trvání sboru účastnilo se 18 sborů a zástupci žup Mnichovo hradištské a Pojizerské celkem 248 členů. Den 20.května 1928 byl pro náš sbor velikým svátkem.

Klikněte pro zvětšení/ Dochovaná pozvánka na slavnost /

Od časného jitra dokončovali bratři poslední práce ku zdaru slavnosti a nebylo jediného který by nepřiložil ruce k dílu. V 10hodin konala se zkouška na sekerková cvičení, které cvičilo 25 našich bratrů. O půl jedné hodině odpolední nastoupil sbor v plném počtu, by přivítal, přibylé sbory a jiné br. spolky. Počasí v ten den bylo velice slibné až kolem druhé hodiny přihnal se veliký liják, který na půl hodiny nám přerušil slavnost. Bylo to v dobu kdy již byli takřka všichni sešlí. Nic však se nám na tom nepokazilo neboť brzy vysvitlo teplé sluníčko a v půl hodině byly cesty krásně suché. Potom bylo seřazení všech spolků nad Loukovem u kříže odtud průvod do návse. V čele průvodu velice se vyjímala řada děvčat v národních krojích a čapkách, na konec místní sbor v plátěných krojích a helmicích. Před školou přivítal všechny přítomné pan starosta obce Jos. Richtr. Dál promluvil k jubilantům br.Miloš Horák řid. učitel poděkoval jim za veškerou práci jež pro sbor od jeho založení vykonali a přál jim do druhé padesátky mnoho zdaru. Byli to br. Josef Bičík, Jan Najman a Jan Nezdara. Následovalo cvičení se stříkačkou jež bylo provedeno bezvadně, taktéž cvičení sekyrková. Ku konci provedl sbor krásné seskupení ( hold republice) jež skytal všem přítomným báječný pohled. Slavnost zakončena byla koncertem v zahradě br. Najmana kde se všichni srdečně pobavili.

-----Opis kronika sboru -----

Klikněte pro zvětšení/ Dochovaná pozvánka na slavnost /

LOGO

Náhodný obrázek
foto - 202
26. května 2007
zobrazení: 1116
známka: 0
Obecní stránky

Loukov

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.